Hvem trenger kurs 1 i Arbeidsvarsling?
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Hva er Arbeidsvarsling kurs 1?
Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Krav til opplæring.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Hvem kan ta kurset?
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.
Krav om sertifikat til personbil? Nei.

Hvor lenge varer sertifikatet?
Bestått arbeidsvarsling kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs. Kurs holdt før den 1.1.2011 er også gyldige i 5 år, men gammelt kurs 1 gir ikke kompetanse til å ha stedlig ansvar for arbeidsvarsling med mindre vedkommende har minimum ett års relevant arbeidserfaring.

Neste kurs

Arbeids-

varsling