Fadder-

Avtale

Fadder skal:

  • stå for instruksjon og opplæring i samsvar med aktuell opplæringsplan eller opplæringsprogram,

  • vurdere til enhver tid hvilke oppgaver kandidaten kan utføre selvstendig og føre tilsyn med utførelsen,

  • være ansvarlig for krankjøringen i perioden nye operatører av løfteinnretninger er under opplæring,

  • bekrefte at opplæringen er gjennomført på en fullgod måte og verifisere at kandidaten har oppnådd kompetansenivå i samsvar med aktuell opplæringsplan eller opplæringsprogram.

  • Personell under opplæring skal bare settes til oppgaver som samsvarer med deres nåværende kompetanse, som vurdert av fadder og den operasjonelt ansvarlige.

Fadder skal ha følgende kompetansekrav:
Kunnskap om myndighetskrav, NORSOK-standard R003N og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.

  • Faddere på offshorekran skal ha minst tre års erfaring som operatør av offshorekran.

  • Faddere på andre løfteinnretninger skal ha minst ett års praktisk erfaring.

  • Evne til å formidle kunnskap, veilede personell og vurdere kunnskapsnivå.

Last ned fadderavtalen her!