Fallsikring

Hvem trenger fallsikrings kurs?
For å ha rett til å bruke fallsikringsutstyr skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

  • Oppbygging.

  • Betjening.

  • Bruksegenskaper.

  • Bruksområder.

  • Vedlikehold og kontroll.


Likeledes skal den som planlegger og leder arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven ha tilstrekkelig kunnskaper om bruken av arbeidsutstyret slik at dette planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.

Hva er en fallsikring?
Fallsikring er personlig verneutstyr som skal forhindre fall til et lavere nivå.

 

Hvem krever at man har gjennomført fallsikrings opplæring?
Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden.

Hvem kan ta kurset?
For å kunne benytte fallsikrings utstyr på egen hånd må man være fylt 18 år. Opplæringen kan gjennomføres ved fylte 17 år.

Krav om forkunnskaper.
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

lh

Hvor lenge varer kompetansebeviset?

Kompetansebeviset varer per definisjon evig. Dog er det slik at dere man må vurdere om man er skikket til benytte fallsikrings utstyr. Eksempelvis dersom det er lang tid siden man sist har bygget eller brukt slikt utstyr, bør man vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt.

Neste kurs