Farlig gods

Hvem trenger farlig gods kurs?
Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR/RID.

Hva er farlig gods?

Varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID omfatter gods som det er forbudt å transportere samt gods som bare kan transporteres på visse betingelser i henhold til ADR og RID.
 

Krav til opplæring.

Om din virksomhet klassifiserer, pakker, fyller, laster, losser, mottar for transport, fomidler transport, transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods, skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis.

Hvem kan ta kurset?
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

 

Hvor lenge varer sertifikatet?
Sertifikatet varer per definisjon evig. Dog er det slik at man selv må vurdere om man er skikket til å føre maskinen. Eksempelvis, dersom det er lang tid siden man sist har kjørt anleggsmaskin, bør man vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt.

Neste kurs