HMS

Hvem trenger HMS kurs for verneombud?
For å møte arbeidsmiljølovens krav skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)  har gjennomgått og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet samt gir deltakerne kunnskap til å kunne være en aktiv bidragsyter på en god måte i virksomhetens HMS-arbeid.

Hvem krever at man har gjennomført HMS kurs for leder?
Arbeidsmiljølovens § 6-5 krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Hvem kan ta kurset?
Det kreves ingen forkunnskaper, alle kan ta dette kurset.

Krav om forkunnskaper.
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæring
en.

Neste kurs