Kjøpsbetingelser

Følgende betingelser er gjeldende ved kjøp av kurs på stqportal.no.
 

Avbestillingsvilkår

E-læringskurs
Frist for avbestilling er 14 dager etter registrert ordre. Kurs som er startet refunderes ikke. Ved overføring av ubenyttet lisens til en annen bruker belastes et administrasjonsgebyr på NOK 100,-. Mva kommer i tillegg.

Ansvarsfraskrivelser

STQ AS fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende hendelser og skader, herunder følgeskader, som måtte oppstå som følge av feiltolkning av innholdet eller feil i innholdet i kursene.

Angrerett

 

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss
STQ AS
Nørvågvegen 15
6090 Fosnavåg

E-post: course@stq.no


på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte dette angreskjemaet (ikke obligatorisk).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkninger av bruk av angrerett

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten nødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.