Kran

Hvem trenger kran kurs?
Alle som skal operere kran i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle krantype man skal operere. Man må ha gjennomgått enten dokumentert eller sertifisert sikkerhetsopplæring.

Hva er en kran?

En kran er som oftest maskindrevet, vanligvis elektrisk eller dieseldrevet. Den kan transportere en last både vertikalt og horisontalt. 

Hvem krever at man har gjennomført opplæring?
Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

Hvem kan ta kurset?
For å kunne operere en bro og traverskran på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Krav om forkunnskaper.
Modul 1.1 og G11 Løfteredskap

Neste kurs