Vinsj – Modul O-2.3 og O.3.3

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsj operatør en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr.

Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås. 

Innhold
– Introduksjon
– Konstruksjon og virkemåte
– Navn på komponenter
– Sertifisering, merking
– Spoleannordninger, sikringsutstyr
– Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
– Riktig og feil bruk av vinsjer
– Bruksbegrensninger
– Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
– Teoretisk eksamen

Målgruppe
Personell som i sitt daglige arbeid vil komme til å benytte/benytter vinsj.

Krav til forkunnskaper
– Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– G11 Løfteredskap/ Anhuker Modul 2.3

Gyldighet
Ingen utløpsdato

Kurset går over 3 dager.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.