Lovverk

Regelverk 
ARBEIDSMILJØLOVEN
LOVDATA
SJØFARTSDIREKTORATET
PETROLEUMSTILSYNET
STANDARD.NO

DNV-GL

Aktuelle forskrifter fra arbeidstilsynet 
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid
best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
best.nr. 705: Produsentforskriften
best.nr. 706: Forskrift om administrative ordninger
Best.nr. 544: Internkontrollforskriften
best.nr. 522: Maskinforskriften

 

Sertifiseringsordningen - Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet Status pr. 2. juli 2015 Sertifiseringsordningen
Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet 2001 Samordningsrådet
Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet
 

Regulations in English  701 - 706
Regulations in English    701 - 702  - 703 - 704 - 705 - 706
 

NORWEGIAN LABOUR INSPECTION AUTHORITY
Law and regulations  ( FULLTEKST )  Full version, see LovdataaNorwegian Labour Inspection Authority 

 

www.standard.no  Norsok R-003
Link til: NORSK STANDARD R-003    www.standard.no 

Faktasider
Faktaside om - Personløft
For å få typegodkjent utstyr for personløft
Unntaksvis løft av personer
Utenlandske kompetansebevis
Kraner ombord, lasting og lossing fra skip