Opplærings-

planer

  • Modul O-1.1 Løfteredskap

  • Modul O-2.1 Offshorekran

  • Modul O-2.2 Fallsikring

  • Modul O-2.3 Vinsjer

  • Modul O-2.6 Pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere

  • Modul O-3.2 Rigging

  • Modul O-3.3 Personellvinsjer

  • Alternativ opplæringsplan G20 F Fastmontert Hydraulisk Kran

  • Modul O-4.1 Offshorekran praksis (kopi av tekst fra opplæringsbok)