Truck

Hvem trenger truckførerkurs?
Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å føre truck må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype. Teoridelen er felles for alle typene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. trucktype.

Hvilke trucktyper har vi?
T1 – Trekk, plukk, plattform og palletruck.
T2 – Skyvemast og støttebeinstruck.
T3 – Svinggaffel og førerløftende truck.
T4 – Motvektstruck.
T5 – Sidelaster.
C1 – Teleskoptruck med løftekapasitet på inntil 10 tonn.
C2 – Rundtom-svingende Teleskoptruck med løftekapasitet på inntil 10 tonn.

Hvem krever at man har gjennomført truckfører opplæring?
Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

Hvem kan ta kurset?
For å kunne føre truck på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Krav om forkunnskaper.
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen for T1 – T5. For Teleskoptruck (klasse C1 og C2) kreves kompetansebevis på enten Truck (T klasse), Anleggsmaskin (M klasse) eller lastebilkran (G8).

.

Neste kurs