Varme Arbeider

Hva er varmt arbeid?
Varme arbeider er arbeid utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass, hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, som kan føre til brann.

 

Myndighetskrav og forsikringsselskapenes krav:

  • Myndighetene krever at de som utfører varme arbeider på midlertidig arbeidssted, må vise særlig aktsomhet og gjøre forebyggende tiltak for å unngå brann

  • Forsikringsselskapene krever i tillegg at både de som utfører varme arbeider og brannvakten, må ha godkjent opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeider

  • Det er Norsk brannvernforening (NBF) som administrerer sertifiseringsordningen og utsteder sertifikat som er gyldig i 5 år. If Sikkerhetssenter er godkjent kursleverandør med sertifiserte instruktører

  • Reglene for resertifisering ble endret 1.1.2015, slik at alle som skal fornye sertifikatet sitt etter fem år, må gjennomføre et fullt kurs