Varme

Arbeid

Hva er varmearbeider?
Med varmearbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varmearbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Eksempler på utstyr som benyttes ved utførelse av varmearbeider:
 

  • Gassbrenner.

  • Sveiseutstyr.

  • Vinkelkutter.

  • Varmluftpistol.

  • Ugressbrenner.

 

Eksempler på arbeid:

  • Kapping av metall med skjærebrenner.

  • Kapping av metall med vinkelsliper.

  • Taktekking ved bruk av propanbrenner med åpen flamme.

  • Fjerning av ugress ved hjelp av ugressbrenner

  • .

Hvem krever at man har varmearbeider sertifikat?


Forsikringsnæringen har egne sikkerhetsforskrifter til forsikringsavtalene. De gir forsikringstaker spesifikke krav til adferd for at sikkerheten skal være ivaretatt. Med hjemmel i forsikringsloven §1-2 så har forsikringsbransjen utviklet en forskrift for utførelse av varmearbeider.

Hvilke forkunnskaper trenger man?
Det er ingen krav til forkunnskaper for å ta varmearbeider sertifikatet.

Hvem må ha kurset?
Alle som skal utføre varmearbeider i miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Hensikten og formålet med kurset er å få ned antall branner og utbetalinger som følge av varme arbeider.

Krav om forkunnskaper.
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Neste kurs