Bedriftsinterne kurs

Kurs tilpasset dine behov

Skreddersydd kompetanseutvikling er vår kjernevirksomhet. Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.

Har dere et behov for opplæring i deres bedrift?
Ta kontakt med oss for en prat og et tilbud – vi hjelper også gjerne til med å kartlegge hvilken opplæring som trengs.

Fordeler ved å gjennomføre opplæringen internt i bedriften:
– Kostnadseffektiv opplæring av ansatte
– Tidsbesparende ved å minimere tiden den ansatte er borte fra sin daglige jobb
– Tilpasset opplæring til bedriftens spesifikke behov
– Bedriften som læringsarena kan gi en bedre og tryggere atmosfære
– Godt Utgangspunkt for felles diskusjoner og samarbeid
– Fordelen med å selv kunne velge tid og sted for gjennomføring
– Muligheten for kompetansekartlegging av deres ansatte