Veien til sertifikat

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring av førere. Opplæring gjennomført av sertifisert opplæringsvirksomhet.

STQ AS er sertifisert opplæringsvirksomhet, sertifisert av ASAS Sertifisering AS. STQ AS har dokumentert og demonstrert kunnskap om sertifisert sikkerhetsopplæring, samt krav i Forskrift om administrative ordninger §8-1 og er sertifisert for sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr som nevnt i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Modul 1 - felles

Teori m/prøve

Modul 2 - Fagdel

Teori m/prøve

Modul 3 - Fagdel

Grunnleggende praksis

Modul 4 - Kjøring

Praksis m/prøve

Opplæringsmoduler

Sertifisert opplæring vil foregå etter gjeldende fagplaner:

For fullstendige og oppdaterte opplæringsplaner: www.sert555.no
STQ er sertifisert av ASAS-sertifisering AS.

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.