G5/ G5L Offshorekran

STQ AS er sertifisert til å holde opplæring i G5 Offshorekran. Vi tilbyr både teoretisk grunnkurs, praksis i simulator, fadderopplæring, re-trening i simulator og sensor i praktisk prøve til både G5 offshorekran og G5L Lett offshorekran.

1. april 2022 oppdaterte Arbeidstilsynet forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 med å tilføye offshorekran. Petroleumstilsynet (Ptil) har, gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. STQ tilbyr sertifisert opplæring i henhold til disse opplæringsplanene og forskrift om utførelse av arbeid. 

Utdanningsforløpet for G5 Offshorekran fører
Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3 
G20 Fastmontert kran Modul P-2.1 
G5 Offshorekran teori Modul P-3.1
G5 Offshorekran praksis Modul P-4.1
G5 Offshorekran praktisk prøve

Utdanningsforløpet for G5L Lett Offshorekran fører
Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3 
G20 Fastmontert kran Modul P-2.1 
G5L Lett Offshorekran teori Modul P-3.1.1
G5L Lett Offshorekran praksis Modul P-4.1.2
G5L Lett Offshorekran praktisk prøve

Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått teoretisk Modul 3 og ferdig praktisk modul 4. Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for teoretisk modul P-3.1 og P-3.1.1.

Praksisopplæringen for G5 Offshorekran skal gjennomføres i henhold til et av følgende alternativ:

Form Andel timer Andel timer Andel timer Andel timer
Tidligere G20 praksis i bedrift m/fadder
110
Praksis i bedrift m/fadder uten G20 forkunnskap
150
Praksis i simulator m/ instruktør
40
40
Praksis i bedrift m/fadder med G20 forkunnskap
35
Praksis i bedrift m/fadder uten G20 forkunnskaper
75
Totalsum
110
150
75
115

G5 Offshorekran Grunnkurs Modul P-3.1

Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. 

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av offshorekraner slik at ulykker ved bruk unngås. Kurset går over 24 timer og dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5 Offshorekran.

Innhold:

 • Innledning
 • Definisjoner
 • Bruksområder for kran
 • Ulykker med offshorekran
 • Regelverk og standarder
 • Oppbygging, konstruksjon, montering og bomkonstruksjoner
 • Elektrisk, hydraulisk og mekanikk
 • Lastediagram
 • Sikkerhetssystemer
 • Vinsj, ståltau og blokk
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Sikker bruk av offshorekran
 • Avsluttende teoretisk prøve

G5L Lett Offshorekran Grunkurs Modul P-3.1.1

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om sikker bruk av G5L lett offshorekran til håndtering av last internt på innretningen, i åpen sjø, mot skip og mellom faste og/eller flytende innretninger.

Målgruppen for dette læretiltaket er kandidater som skal bli operatør av G5L lett offshorekran i henhold til EN 13852-3. G5L er lette offshorekraner begrenset av maksimum løftekapasitet på 15 tonn eller maksimum statisk lastmoment på 3000 kNm, og sjøløft opp til HS = 2.0 m og 15 m/s vind (3s vindkast).

G5L Lett Offshorekran Grunnkurs Modul P-3.1.1 er et  teori kurs som går over 8 timer.

Innhold

 • Roller og ansvar
 • Krav til kommunikasjon
 • Regelverk, forskrifter og standarder
 • Sertifisering, dokumentasjon og kontroll
 • Oppbygning, bruksegenskaper, bruksområde og begrensninger
 • Nød og sikkerhetssystemer
 • Lastekapasitet, påkjenninger og begrensninger
 • Lastkart og lastindikator
 • Vinsj, ståltau og blokk
 • Sikker bruk av lett offshorekran
 • Avsluttende prøve

G5 Offshorekran Grunnopplæring i simulator 40 timer

Målgruppen for dette læretiltaket er kandidater som skal bli operatør av G5 offshorekran. Kurset er et 40 timerlangt simulator trening kurs for prakis på G5 offshorekran. 40 timer grunnopplæring i simulator gir tilsvarer 75 timer praktisk kjøring offshore. Etter fullført kurs må de resterende  timene tas med fadder offshore. Simulatortrening bør legges så tidlig i praksisen som mulig.

Innhold:

 • Dokumentasjon og kontroll for offshorekraner
 • Planlegging av løfteoperasjoner, risikovurdering
 • Bruksegenskaper/bruksområder og begrensinger
 • Øvelse på løft av ulike lette og tunge laster
 • Øvelse på løfteoperasjoner i varierende værforhold
 • CT/ AHC
 • AOPS, MOPS og nødstopp
 • Blindløft og kritiske løfteoperasjone

G5 Offshorekran re-trening i simulator Modul P-4.1.1

Alle som innehar G5 Offshorekran sertifikat må ivareta kravene til oppdatering gjennom modul P-4.1.1 «G5 Offshorekran re-trening i simulator» innen tre år, og deretter oppdaterer denne kompetansen hvert tredje år. Om denne oppdateringen ikke gjennomføres er fortsatt kompetansebeviset gyldig, men G5 innehaver kan ikke føre kran før kravene til simulatortreningen er gjennomført. STQ tilbyr re-trening i simulator og alle kursdatoer finner du i vår kurskalender.

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Opplæringen er i henhold til opplæringplan modul P-4.1.1 og dekker repetisjonskrav i NORSOK R-003.

Innhold

 • Innledning
 • Uhell og ulykker med offshore kran
 • Lover, forskrifter, standarder, vedrørende offshore kran
 • Operasjonelle begrensninger ved kran operasjoner
 • Planlegging av løfteoperasjoner (TBT, SJA, Arbeidstillatelser)
 • Intern løft, lasting og løfting fra/til supply båter, kritiske løft, transport av personell
 • Nødoperasjoner
 • Kommunikasjon
 • Praktiske operasjoner bruk av simulator
 • Teoretisk og praktisk eksamen

I vår offshorekran simulator kan du kjøre kran på:
Skip
Fast installasjon / plattform
Jack up rigg
Flyterigg
FSPO

I simulatoren kan man blant annet trene på:
Subseaoperasjoner 
CT, AOPS, MOPS og nødstopp
Kritiske løfteoperasjoner
Personell løft
Slange / bulk operasjoner
Ulike værforhold
Sjekklister/manifest
Uønskede hendelser

Sensor G5 Offshorekran

Praktisk prøve/oppkjøring må avlegges og bestås før kranførerbevis på G5 Offshorekran kan utstedes. Oppkjøringen skal gjennomføres offshore med en godkjent sensor. Vi har 5 interne sensorer for G5 offshorekran som kan ta oppkjøring. I tillegg kan våre kunder få oppnevnt interne sensorer i bedriften godkjent av STQ. Vi tilbyr sensor samling over 2 dager, som må oppdateres hvert 4 år. 

Følgende kriterier foreligger for å søke STQ om å få oppnevnt godkjent sensor:

 • Må ha godkjent kranførerbevis på G5 Offshorekran
 • Minst 5 års relevant erfaring som offshore kranfører
 • Gode kunnskaper om offshorekraners oppbygging og bruksområde, løfteredskap, relevante lover og forskrifter, NORSOK R-003 standarden og aktuelle dokumenter tilhørende offshorekraner.
 • Fordel om man har ledererfaring eller erfaring med opplæring/undervisning 
 • CV for aktuelle sensor kandidat

Sensor evaluerer og godkjenner nye operatører av offshorekran med gjennomføring av praktisk prøve i samsvar med retningslinjer gitt av STQ. Sensor kan ikke ha hatt rollen som fadder, eller på noen måte vært involvert i opplæring av kandidaten som skal praktisk prøve.