G5 Offshorekran re-trening i simulator Modul P-4.1.1

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Opplæringen er i henhold til opplæringplan modul P-4.1.1 og dekker repetisjonskrav i NORSOK R-003.

Innhold
– Innledning
– Uhell og ulykker med offshore kran
– Lover, forskrifter, standarder, vedrørende offshore kran
– Operasjonelle begrensninger ved kran operasjoner
– Planlegging av løfteoperasjoner (TBT, SJA, Arbeidstillatelser)
– Intern løft, lasting og løfting fra/til supply båter, kritiske løft, transport av personell
– Nødoperasjoner
– Kommunikasjon
– Praktiske operasjoner bruk av simulator
– Teoretisk og praktisk eksamen

Forkunnskaper
G5 Offshorekran kompetansebevis (Dette må sendes til oss på course@stq.no før kurs )

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis  vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet
3 år i henhold til NORSOK
2 år i henhold til OPITO

Innehavere av G5  sertifikat må ivareta kravene til oppdatering gjennom modul P-4.1.1 «Offshore kransimulator» innen tre år, og deretter oppdaterer denne kompetansen hvert tredje år. Om denne oppdateringen ikke gjennomføres er fortsatt kompetansebeviset gyldig, men G5 innehaver kan ikke føre kran før kravene til simulatortreningen er gjennomført.

Praktisk informasjon
Kurset går over 3 dager, fordelt på 6 timer teori og 18 timer praksis i simulator.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.