Sertifisering

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for skip, offshore, landbasert industri og bygg/anlegg.

STQ AS er sertifisert opplæringsvirksomhet, sertifisert av ASAS Sertifisering AS. STQ AS har dokumentert og demonstrert kunnskap om sertifisert sikkerhetsopplæring, samt krav i Forskrift om administrative ordninger §8-1 og er sertifisert for sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr som nevnt i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Sertifisert opplæring vil foregå etter gjeldende fagplaner:

For fullstendige og oppdaterte opplæringsplaner: www.sert555.no