G5 Offshorekran

Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfteoperasjoner unngås.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5-Offshorekran samt G20 Fastmontert hydraulisk kran.

G5 Offshorekran Grunnkurs Modul 0.2.1 – 40 timer teori
G5 Offshorekran Praksis – 150 timer offshore sammen med fadder
G5 Offshorekran – Praktisk prøve

Innhold
– Innledning
– Definisjoner
– Bruksområder for offshore kran
– Ulykker med offshore kran
– Regelverk, standarder
– Krav til kranfører
– Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner
– Elektrisk, hydraulisk, mekanikk
– Lastediagram
– Sikkerhets-/overkast utstyr
– Vinsj, ståltau og blokk
– Kontroll og vedlikehold
– Sertifisering, dokumentasjon
– Sikker bruk av offshore kran
– Arbeidsoppgaver
– Eksamen

Forkunnskaper
Skal ha gjennomført Modul O-1.1/ G11 – Bruk av Løfteredskap 

I etterkant av grunnkurset må deltaker ha 150 timer praksis offshore sammen med fadder (kompetent person som har hatt G5 sertifkat i minimum 3 år). Deretter kan deltaker melde seg opp til oppkjøring (praktisk prøve). Ved bestått oppkjøring kan sertifikat utstedes.

Gyldighet
Ingen utløpsdato

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.