G5L Lett Offshorekran Modul P-3.1.1

Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for lette offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om sikker bruk av G5L lett offshorekran til håndtering av last internt på innretningen, i åpen sjø, mot skip og mellom faste og/eller flytende innretninger.

Målgruppen for dette læretiltaket er kandidater som skal bli operatør av G5L lett offshorekran i henhold til EN 13852-3. G5L er lette offshorekraner begrenset av maksimum løftekapasitet på 15 tonn eller maksimum statisk lastmoment på 3000 kNm, og sjøløft opp til HS = 2.0 m og 15 m/s vind (3s vindkast).

G5L Lett Offshorekran Grunnkurs Modul P-3.1.1 er et  teori kurs som går over 8 timer.

Innhold

 • Roller og ansvar
 • Krav til kommunikasjon
 • Regelverk, forskrifter og standarder
 • Sertifisering, dokumentasjon og kontroll
 • Oppbygning, bruksegenskaper, bruksområde og begrensninger
 • Nød og sikkerhetssystemer
 • Lastekapasitet, påkjenninger og begrensninger
 • Lastkart og lastindikator
 • Vinsj, ståltau og blokk
 • Sikker bruk av lett offshorekran
 • Avsluttende prøve

Forkunnskaper
Skal ha gjennomført Modul O-1.1/ Modul 1.1 og Modul 2.3 G11 – Bruk av Løfteredskap 
Modul P-2.1 G20 Kran teori

I etterkant av grunnkurset må deltaker ha 30 timer praksis i bedrift sammen med fadder eller alternativt praksis i sertifisert opplæringsvirksomhet.

Praktisk opplæring kan gjennomføres på en av følgende måter:

 • 8 timer opplæring i simulator + 22 timer praktisk kjøring i bedrift med godkjent fadder
 • 16 timer praktisk kjøring i bedrift med godkjent fadder (med G20 kompetansebevis)
 • 30 timer praktisk kjøring i bedrift med godkjent fadder (uten G20 Kompetanebevis)
 • 8 timer praksis i simulator med instruktør + 8 timer praksis i opplæringsvirksomhet m/instruktør

Fadder er kompetent person som har hatt G5 sertifikat i minimum 3 år.  Fadder skal ha avtale med opplæringsvirksomheten som er ansvarlig for opplæringen. Videre skal fadder utpekes av operasjonelt ansvarlig i selskapet. Etter fullført praksis kan deltaker melde seg opp til oppkjøring (praktisk prøve). Ved bestått oppkjøring kan sertifikat utstedes.

Gyldighet
Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått Modul P-3.1.1 og ferdig praksis. Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1. 

Dersom deltakeren har kompetansedokumentasjon på G20 skal det også dokumenteres praktisk bruk som ikke er eldre enn 3 år.

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.