Courses

Stillasbruker inkludert fallsikring

Stillasbruker inkludert fallsikring

Price:

kr0.00

Description:

Kurset er delt opp i leksjoner med tilhørende oppgaver som deltaker må lese og besvare. Etter at alle leksjoner er fullført må avsluttende prøve besvares. Det er 60 minutter til rådighet for besvarelse og 80% må være korrekt besvart for å bestå kurset. NB! På vær enkelt modul telles det ned tid til fullførelse. Du kan fortsatt lese etter at tiden har gått ut. Innhold: Ansvar, lover og forskrifter Uhell, ulykker og risikovurdering Stillastyper Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas Godkjenninger og merking av stilas Arbeid i høyden og sikkerhet Fallsikring Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas. Krav til forkunnskaper: Ingen krav Gyldighet: Ingen utløpsdato