Courses

FSE Industri - Lavspenning

FSE Industri - Lavspenning

Price:

kr625.00

Description:

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).   Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg.  Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.   Følgende emner blir gjennomgått: Del 1 – FSE: forskriftenes gyldighet definisjoner ansvarsforhold planlegging arbeid på eller nær spenning satt anlegg arbeid på eller nær frakoblet anlegg strømgjennomgang sikkerhetsfilosofi beskyttelsestiltak krav til verneutstyr og instrukser forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.   Del 2 – Førstehjelp: skadestedsarbeid - varsling sirkulasjonssvikt strømskader bevisstløshet hjerte- lungeredning typiske skader ved høyspenning typiske skader ved lavspenning