Courses

FSE Skip Lav- og Høyspenning

FSE Skip Lav- og Høyspenning

Price:

kr1,150.00

Description:

FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset inneholder disse emnene: ●   Ansvar og konsekvenser av strømskader ●   Planlegging ●   Adgang ●   Arbeid på frakoblet anlegg ●   Arbeid nær ved spenningssatte deler ●   Arbeid under spenning ●   Ulykkesberedskap og melderutiner ●   Verneutstyr og måleinstrumenter ●   Tilsyn og lovbestemmelser ●   Teoretisk førstehjelp, strømskader Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene. Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lav-og høyspenning og deretter teoretisk førstehjelp. Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås.