Courses

FSE Skip Lavspenning

FSE Skip Lavspenning

Price:

kr625.00

Description:

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset inneholder disse emnene: ● Ansvar og konsekvenser av strømskader ● Planlegging ● Adgang ● Arbeid på frakoblet anlegg ● Arbeid nær ved spenningssatte deler ● Arbeid under spenning ● Ulykkesberedskap og melderutiner ● Verneutstyr og måleinstrumenter ● Tilsyn og lovbestemmelser ● Teoretisk førstehjelp, strømskader Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene. Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lavspenning og deretter teoretisk førstehjelp. Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås.