Courses

Farlig Verktøy

Farlig Verktøy

Price:

kr500.00

Description:

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kursinnhold: – Oppbygging – Betjening – Brukeregenskaper – Bruksområder – Vedlikehold – Sikker bruk og sikkerhetsregler – Holdninger og motivasjon – Lover og forskrifter