Courses

Stillasbygger over 9 meter

Stillasbygger over 9 meter

Price:

kr3,990.00

Description:

Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 36-timer langt teori kurs i stillasbygging.