Courses

G5 Offshorekran re-trening i simulator modul P-4.1.1

G5 Offshorekran re-trening i simulator modul P-4.1.1

Price:

kr23,490.00

Description:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås. Opplæringen er i henhold til opplæringplan modul P-4.1.1 og dekker repetisjonskrav i NORSOK R-003. Innhold – Innledning – Uhell og ulykker med offshore kran – Lover, forskrifter, standarder, vedrørende offshore kran – Operasjonelle begrensninger ved kran operasjoner – Planlegging av løfteoperasjoner (TBT, SJA, Arbeidstillatelser) – Intern løft, lasting og løfting fra/til supply båter, kritiske løft, transport av personell – Nødoperasjoner – Kommunikasjon – Praktiske operasjoner bruk av simulator – Teoretisk og praktisk eksamen