Courses

G11 Løfteredskap - Dokumentert

G11 Løfteredskap - Dokumentert

Price:

kr2,490.00

Description:

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeid der det utføres løft. Deltaker får også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre disse oppgavene. Hensikten med opplæringen er å gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgivning, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Vårt e-læring kurs i løfteredskap tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring iht. forskrift. Innhold: • Lover og forskrifter • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr • Signalgivning • Løfteredskap og løftetabeller • Kontroll og ettersyn • Merking • Arbeidsmiljø • Sikkerhet under arbeid • Avsluttende teoretisk prøve Underveis i kurset vil du trenge løftetabeller for å svare på oppgaver - disse finner du under "filer" oppe i den mørkeblå menyen.