Arbeidsvarsling kurs 2

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Kurset er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet, samt de som har ansvaret for søknader til kommunen/Statens vegvesen.

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som 
-Planlegger, og er ansvarlige for arbeidet
-Har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen.

Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt. Gyldighet er 5 år.

Vi holder åpne kurs på vårt kurssenter i Fosnavåg, men er dere flere medarbeidere med behov for opplæring kommer vi gjerne å holder bedriftsinterne kurs også. Vi holder generelt kurs over hele Sunnmøre.

Innhold
– Lover og regler: Veitrafikkloven, byggherreforskriften
– Skiltforskriften, kap. 14: Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
– Grave- og arbeidstillatelse.
– Utarbeidelse, godkjenning og kontroll: Gjennomgang av rutiner av arbeidsvarslingsplaner.
– Risikovurderinger: Derav også HMS
– Hensikt med ulike typer varsling: Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering inkl. kapasitetsberegning.
– Krav til varslingsutstyr: Tekniske krav, oppsetting, renhold, tilsyn
– Virkemåte for ulike typer sikring: Når kan/skal de anvendes Langsgående sikring mot kjøretøy. Sikring mot myke trafikanter. Tversgående sikring på kjørebanen. Tversgående sikring på kjøretøy.
– Krav til arbeidsstedet: Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg, varelager, parkering.
– Fremkommelighet for alle: Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming.
– Stans av trafikk: Opptreden ved midlertidig stans av trafikk.
– Føring av loggbok
– Kontroll og sanksjoner
– Eksamen

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.