Confined Space - gassmåling før entring

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater. Kurset går over to dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom. 
 
Kursinnhold
– Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
– Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
– Gassmålingsteori
– Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser. 
– Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument
– Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
– Brann- og eksplosjonsteori, LRA og Statisk elektrisitet 
– Isolering, rengjøring og gassfriingsteori
– Grenseverdier for eksponering
– Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
– Utstedelse av arbeidssertifikat
– Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold

Regelverk
Kurset tilfredsstiller regelverkets krav til opplæring av kompetent person (forskrift om utførelse av arbeid §29-1 med tilhørende kommentar). Etter endt kurs kan kursbevis og annen dokumentasjon oversendes til Arbeidstilsynet hvor deltaker registreres som selskapets sertifikatutsteder.

Formål
Hensikten med kurset er å skape gode holdninger, og gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner for å hindre skade på liv/helse samt forebygge uønskede hendelser/ulykker.

Kurset går over 2 dager.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.