slangepressekurs

Kurset passer for drift og vedlikehold personell som skal bruke slangepresser

Kurset gir deltaker innføring i riktig valg av slanger, slangetyper, koblinger og pressing av komplett hydraulikkslange. Opplæringen gjennomføres over 2 dager hvor en dag er teoretisk e-læring og deretter 1 dag oppmøte i klasserom for praksis.

Målgruppen for kurset er drift og vedlikeholdspersonell som skal bruke slangepresser og presse slanger. 

Denne opplæringen gir kandidatene som fullfører kurset dokumentert sikkerhetsopplæring dekkende for det personell som presser slangen skal inneha i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.  

Innhold
Koplinger og slanger i et hydraulikk system.
Koplinger i hht ISO 8434, virkemåte og montering.
Gjenger, flenser og tetningsprinsipper.
Måltaking og måleangivelser.
Valg av slanger og slangetyper.
Måltaking, kapping, skrelling, pressing og øvrig bruk av verktøy.
Bruk av tolk for å kontrollere at pressingen har korrekt innvendig kollaps.
Bruk av skyvelær for å kontrollere hylser og utvendig mål.
Kontroll av utført pressing.
Ettersyn og vedlikehold av slanger / Skadeanalyser.
Informasjon om spesifikke kundekrav
Krav til slanger og fittings on-/offshore.
Trykktesting av slanger.

Det er ikke lenger krav om å ha DNV-GL autorisasjon til å presse slanger på person-nivå, men bedriften som presser slanger som skal ha autorisasjonen. Gjelder på DNV-GL klassede skip/fartøy og andre DNV-GL installasjoner.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.