Verneombud

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte

Arbeidsmiljølovens § 6-1 fastsetter foretakets plikt til å velge verneombud.

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder
setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Innhold
– Roller i arbeidsmiljøarbeid
– Verneombudsarbeidet i praksis
– Systematisk HMS-arbeid for verneombud
– Sykefraværsarbeid for verneombud
– HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 – 5.8 i internkontrollforskriften)
– Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO, AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet
– Gruppeoppgaver

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.