Stillasbygger over 9 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.
I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 36-timer langt teori kurs i stillasbygging.

Innhold
– Planlegging for montering eller endring av stillaser
– Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
– Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– Tillatte belastninger
– Vindforankring
– Kontroll av stillas
– Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
– Fallsikring og arbeid i høyden
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
– Godkjenninger og merking av stilas
– Krav til prosedyrer
– Kompetent person

Målgruppe
Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.

Et fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori  og 72 timer praksis.

For å få kompetansebevis som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:
Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.
 
Dokumentasjon av praksis
72 timer praksis kan gjennomføres på følgende måter:
  1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.
  2. Du gjennomfører 1 uke (36 timer) praksis på kurs hos oss, og arbeidsgiver dokumenterer 1 uke (36 timer) praksis i bedrift på eget godkjent praksisskjema.
  3. Arbeidsgiver dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis på eget godkjent praksisskjema.

Viktig informasjon
Prisen gjelder for 36 timer teorikurs. Det koster ekstra dersom du ønsker å ta praksis (72 timer) hos oss. Tar du praksis hos arbeidsgiver må ferdig utfylt praksisskjema sendes til oss i STQ. Når praksis er godkjent utstedes sertifikat for stillasbygging til deltaker. 

Vi holder åpne kurs på vårt kurssenter i Fosnavåg, på Sunnmøre. Er det flere i bedriften som har behov for samme opplæring tilbyr vi også bedriftsinterne kurs og kan sende instruktør til dere. Vi holder generelt kurs i hele Møre og Romsdal, men kan også reise til resten av landet ved behov.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.