FSE LAVSPENNING MED FØRSTEHJELP

Kurset er tilpasset kravene i FSE forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Dette kurset kan vi også tilby som kombinert e-læring/klasserom. Teoridelen kan tas som e-læring og praktisk førtehjelp i klasserom. Les mer om vår e-læringsportal under e-læring i menyen. Ta kontakt så setter vi opp en løsning som passer deres behov.

Del 1 – FSE
– Forskriftens gyldighet
– Definisjoner
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
– Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser
– Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2 – Førstehjelp
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved høyspenning
– Typiske skader ved lavspenning

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.