Personløfter/ Lift Modul P-2.13

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakene har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357,§ 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter) og dekker manuelle flyttbare personløftere med maksimal løftehøyde 10 meter. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Vi holder åpne klasseromskurs på Sunnmøre – i Fosnavåg, er det flere i bedriften med behov for opplæring holder vi også bedriftsinterne kurs hvor vi sender instruktør til dere. Vi holder generelt kurs i hele Møre og Romsdal fylke, men vi kan også reise til resten av landet ved behov.

Innhold

  • Lover, forskrifter og standarder
  • Oppbygging og hovedkomponenter
  • Klassifisering
  • Bruksegenskaper, bruksområde og begrensninger
  • Kontroll, før- og etterbrukssjekk
  • Fallsikring
  • Nødlåring og evakuering
  • Oppstilling, stabilitet og bruk
  • Sikker bruk, planlegging og risikovurdering
  • Avsluttende prøve

Bruk av personløftere i forbindelse med arbeid i høyden krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas, og etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre sikre arbeid i
høyden ved bruk av personløftere klasse A1 og A2.

Målgruppe
Målgruppen for dette læretiltaket er operatør av personløftere/sakselifter klasse A1 og A2:
A1: Manuelle flyttbare og fastmontert personløftere, tårn- og geiderpersonløftere
A2: Manuelle flyttbare og fastmonterte personløftere, vertikal- og saksepersonløfter

Forkunnskaper
Være fylt 18 år
Fallsikring Grunnkurs

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.