G11 Kontrollørkurs

Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11 Løfteredskap

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på løfteredskap og manuelle taljer, og også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap og manuelle taljer.

Opplæringen er kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltaker må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

I den praktiske prøven skal deltaker vise at han/hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder, terminologi, oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer løfteredskap.

Kurset går over 5 dager (40 timer).

Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis fra arbeidsgiver, utstedes kontrollørbevis på den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.

 

Kursinnhold
– Regelverk
– Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
– Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
– Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
– Materiallære
– Mekanikk/statikk, sikkerhet og sikkerhetsfaktorer
– Kassasjonsregler og sertifisering av utstyr
– Utstyr, verktøy og hjelpemidler
– Prosedyrer
– Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Forkunnskap krav
G11 Løfteredskap (Stroppe/Anhuker kurs)

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.