G20 Fastmontert Hydraulisk Kran Modul P-2.1

Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Bruk av fastmontert kran til forflyning av last krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas. Etter gjennomført læretiltak skal deltakeren være i stand til å utføre sikre løfteoperasjoner ved bruk av fastmontert kran.

Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G20 Fastmontert hydraulisk kran etter opplæringsplan for modul P-2.1

Innhold
– Innledning
– Definisjoner
– Bruksområder for kran
– Ulykker med kran
– Regelverk, standarder
– Krav til kranfører
– Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner
– Elektrisk, hydraulisk, mekanikk
– Lastediagram
– Sikkerhets-/overkast utstyr
– Vinsj, ståltau og blokk
– Kontroll og vedlikehold
– Sertifisering, dokumentasjon
– Sikker bruk av kran
– Stabilitet
– Arbeidsoppgaver
– Eksamen

Vi holder åpne klasseromskurs på Sunnmøre – i Fosnavåg og i Ålesund, er det flere i bedriften med behov for opplæring holder vi også bedriftsinterne kurs hvor vi sender instruktør til dere. Vi holder generelt kurs i hele Møre og Romsdal fylke, men vi kan også reise til resten av landet ved behov.

I etterkant av grunnkurset må deltaker ha 40 timer praksis opplæring sammen med fadder før praktisk prøve (oppkjøring) kan avlegges og sertifikat utstedes. 

Forkunnskaper:

  • 18 år(opplæring kan starte fra fylte 17 år) og gjennomført og bestått:
  • Modul O-1.1 G11 – Bruk av Løfteredskap (Modul 1.1 og 2.3)

Utdanningsforløp kranfører G20
Kranføreropplæringen består av fire steg:
– Modul 1.1 arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
– Modul 2.3 G11 Løfteredskap (stroppe og anhuker).
– Modul P-2.1 G20 Fastmontert Hydraulisk Kran (16 t)
– Praktisk kjøreopplæring G20 (40 t)

Opplæring G11 løfteredskap avsluttes med teoretisk prøve og danner grunnlaget for utstedelse av kompetansebevis.

Praktisk kjøreopplæring gjennomføres i bedrift ved bruk av fadderordning. Når man har gjennomført alle moduler for en kran klasse må man ta oppkjøring. Bestått praktisk prøve kranfører G1, G4, G8 eller G20 vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis i den klassen.

Viktig informasjon
Prisen gjelder for grunnkurset. Det koster ekstra for modul 1.1, modul 2.3, praksis og oppkjøring.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.