Fallsikring - redning nog 113

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg kompetanse innen organisering av beredskap, risikovurdering, fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr.

Kurset går over 3 dager (24 timer)

Innhold
– Innledning
– Regelverk, retningslinjer
– Offshore beredskapsorganisasjon
– Risikovurdering
– Fallredningslagets roller og ansvar
– Fallsikring og redning utstyr
– Førstehjelp i en fallredningsoperasjon
– Planlegging og gjennomføring av redningsoperasjon

Praktiske og teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
Planlegging og risikovurdering av redning
– Grunnleggende førstehjelp
– Redningsinnsats m/friskluftsutstyr 
– Redning av fritt hengende person
– Redning fra tanker/trange rom
– Redning over åpen sjø
– Nedfiring / heising av person
– Stabilisering av person

Forkunnskapskrav: Fallsikring Grunnkurs

Gyldighet: Repetisjon 2 hvert år i henhold til NOG 113 og SFS.

Vi holder åpne klasseromskurs på Sunnmøre – i Fosnavåg, er det flere i bedriften med behov for opplæring holder vi også bedriftsinterne kurs hvor vi kan tilrettelegge undervisningen og praksisen med hensyn til deres interne rutiner o.l.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.