Farlig gods - IMDG KURS

Hovedmålet er å gi personell som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker og dekksoperatør tilstrekkelig kjennskap om håndtering og transport av farlig gods og farlig avfall, til å kunne identifisere farer og risiko ved håndtering av denne typen last, på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

Sikker håndtering og transport av farlig gods og farlig avfall krever kunnskap om farer og risiko, regelverk, korrekt utførelse og sikker praksis ved behandling og transport.

Læreprosessen frem til kompetansebevis gjennomføres for å bidra til sikre løfteoperasjoner, samt dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter i henhold til krav nedfelt i nasjonale forskrifter og standarder.

Etter gjennomføringen skal deltakerne kune identifisere farer, risiko, årsaker og konsekvenser av uhell med farlig gods og farlig avfall.

Deltakerne skal i tillegg kjenne til begrensninger, krav, klassifiseringer, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods og avfall.

 

Målgruppe
Denne opplæringen er rettet mot operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskillig, mottak og forsendelse av nevnte gods.

Krav til forkunnskaper
Ingen

Gyldighet
Det stilles ikke krav til vedlikehold av kompetanse utover de generelle krav som er beskrevet i NORSOK standard R-003 vedlegg B.9.

Kurset går over 2 dager.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.