Kontroll av ståltau Modul P-2.10

Opplæringen er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i bruk og vedlikehold av ståltau etter ISO 4309 . Kurset gir en grundig innføring i kunnskap om ståltau, riktig bruk / valg av ståltau og om hvilke krav det settes til de som bruker og kontrollerer ståltau.

Gjennom kurset får deltakeren en innføring i de kunnskaper og ferdigheter som kreves for å kunne kontrollere ståltau på løfteinnretninger. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas. Etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre periodisk kontroll av ståltau i bruk på løfteinnretninger.

Kursinnhold
– Grunnleggende teori om ståltau
– Konstruksjon
– Egenskaper
– Endefester
– Kasteblokker / Wireskiver
– Riktig valg av ståltau
– Riktig bruk av ståltau
– Riktig spoling og innkjøring av ståltau
– Vedlikehold av ståltau
– Smøring av ståltau
– Skader på ståltau
– Kasseringsregler
– Kontrollering av ståltau etter ISO 4309
– Eksamen

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i §10-1 og §10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen går over 16 timer (2 dager).

Forkunnskaper

Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.