NORSOK R-003

Målsettingen med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017

Opplæringen gir deltaker en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Fokus på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Kurset går over 1 dag (8 timer)

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt Kurskoordinator.

Kursinnhold

 • Introduksjon
 • Normative og informative referanser
 • Termer, definisjoner og forkortelser
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Tilleggskrav ved løfting av personell
 • Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger
 • Tilleggskrav for ulike løfteredskap
 • Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Roller og ansvar
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Logistikkplanlegging
 • Dokumentasjon og merking
 • Håndsignaler
 • Vedlikehold
 • Sakkyndig virksomhet
 • Bruk av risikokartlegging
 • Samløft
 • Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold
 • Avsluttende prøve

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.