Operasjonelt ansvarlig - kraner og løfteoperasjoner

Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om metoder for å lede og veilede løfteoperasjoner slik at de blir forskriftmessig utført.

Opplæringen gir også kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner samt bruk av risikokartlegging. 

Kurset gir deltakere kunnskap til å kunne utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner. Med det menes å kunne planlegge, risikokartlegge og evaluere, samt forebygge ulykker. Videre vil deltaker også tilegne seg kunnskaper om å gjøre rede for materialhåndteringsplan, oppbevaring og bruk av utstyr.

Målgruppe
Personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlig for kraner og løfteoperasjoner.

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt Kurskoordinator.

Kursinnhold:

 • Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
 • Lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr
 • Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
 • Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
 • Risikokartlegging
 • Identifisering av og etablering av barrierer. Gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
 • Informasjonsutveksling
 • Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
 • Krav for ulike typer løfteutstyr
 • Krav til fadder, praksis og sensor
 • Avsluttende prøve

 Forkunnskaper:

 • Dokumentert opplæring innen NORSOK standard R-003N og R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr.
 • Modul 1.1 og Modul 2.3 G11 Løfteredskap (alternativt modul O-1.1)

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.