Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer

Hensikten med opplæringen er å gi personell som arbeider med sikring av last en grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere.

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i Forskrift om utførelse av arbeid best. nr. 703, Norsok R-003N og NOG 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6.

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått Bruk av løfteredskap (stroppekurs) modul 2.3 eller modul O-1.1 offshore.

Kurset består av 4 timer teoretisk e-læring og 14 timer praktisk opplæring i klasserom/praksislokaler.

Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver deltaker har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om:
– Riktig bruk av personlig verneutstyr
– Brukerkontroll av lastbærere og vurdering av om den kan brukes
– Planlegge og gjennomføre pakking og sikring av en gitt last
– Korrekt sikring av arbeidsområdet
– Velge riktig lastbærer
– Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyr

Opplæringen gjennomføres på 2 dager.

Innhold teori
– Innledning
– Uønskede hendelser og avviksrapportering
– Risikovurdering
– Regelverk, standarder og NOG veiledning
– Dokumentasjon
– Personlig verneutstyr
– Ulike lastbærere, planlegging, brukerkontroll og pakking
– Bruk og kontroll av lastsikringsutstyr
– Teoretisk eksamen

Praktiske øvelser
– Bruk av personlig verneutstyr
– Gjennomføring av brukerkontroll
– Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
– Riktig bruk av hjelpeverktøy
– Kontrollister
– Sikkerhet under arbeid
– Bruk av barrierer
– Praktisk eksamen

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.