Manuelle flyttbare personløftere Modul P-2.13

«Cherry Picker» og «Casing Stabbing Basket» (klasse A1 og A2)

Dokumentert opplæring er en opplæring som kreves for førere og brukere av arbeidsutstyr som er beskrevet i forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2. Dette kurset dekker Manuelle flyttbare personløftere med maksimal løftehøyde 10 meter.

Kurset går over 1 dag (8 timer) fordelt på 3,5 time teori og 4,5 timer praksis.

Målet med opplæringen er å ivareta partenes felles interesser i å sikre et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikkert arbeid i høyden offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Målgruppe

Målgruppen for dette læretiltaket er operatør av personløftere/sakselifter klasse A1 og A2:
A1: Manuelle flyttbare og fastmontert personløftere, tårn- og geiderpersonløftere
A2: Manuelle flyttbare og fastmonterte personløftere, vertikal- og saksepersonløfter («Cherry Picker» og «Casing Stabbing Basket»)
For manuelle flyttbare opererte personløftere klasse A1 og A2 begrenses disse til 10 meter arbeidshøyde.

Kursinnhold

 • Lover, forskrifter og standarder
 • Oppbygging og hovedkomponenter
 • Klassifisering
 • Bruksegenskaper, bruksområde og begrensninger
 • Kontroll, før- og etterbrukssjekk
 • Fallsikring
 • Nødlåring og evakuering
 • Oppstilling, stabilitet og bruk
 • Sikker bruk, planlegging og risikovurdering
 • Avsluttende prøve

Bruk av personløftere i forbindelse med arbeid i høyden krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas, og etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre sikre arbeid i høyden ved bruk av personløftere klasse A1 og A2.

Forkunnskaper

 • Deltaker må være fylt 18 år
 • Fallsikring grunnkurs

Kursbevis/sertifikat
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt Kurskoordinator.

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.