Stillas

Hvem trenger stillaskurs?
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved bygging, demontering, endring og kontroll av rulle- og bukkestillaser.

Hva er et stillas?

Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis. Ofte gjøres det forankringer i objektet som stillaset er montert inntil, for styrket stabilitet.

Krav til opplæring.

Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Hvem kan ta kurset?
Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

 

Hvor lenge varer sertifikatet?
Sertifikatet varer per definisjon evig. Dog er det slik at man selv må vurdere om man er skikket til å føre maskinen. Eksempelvis, dersom det er lang tid siden man sist har kjørt anleggsmaskin, bør man vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt.

Neste kurs