DekksOPERATØR – Modul P-2.6

Målgruppe for gjennomføringen av denne opplæringen er i første rekke personell som jobbe som dekksoperatører i samspill med bruk av G5 offshorekraner

Opplæringsprosessen frem til dekksoperatør kompetansebevis skal være gjennomført innen to år fra oppstart. Kandidaten gjennomføre denne innenfor følgende tidsrammer:

  • For kandidater som ikke har tidligere dekkserfaring skal opplæringsperioden ha en minimum varighet på 10 ukers opplæring på
    innretning sammen med fadder. Dekksoperatør under opplæring kan godskrive timer i simulator i forbindelse med deltakelse under G5 opplæring.
  • Kandidater som har relevant erfaring, kan få denne godskrevet og godkjent etter en samlet vurdering av fadder og den operasjonelt ansvarlige på innretningen.

Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen. Kandidatene skal tilegne seg kunnskap om vurdering av løfteoperasjon, forståelse av farer,
planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjoner med offshorekran G5. I tillegg gir opplæringen kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Kandidaten lære hvordan dekksoperatør samhandler og kommuniserer med operatør av offshorekran G5 slik at uønskede hendelser unngås. 

Pakke med ferdig opplæringsløp
STQ har utviklet en ferdig pakke med “steg for steg” gjennomføring av opplæringen for dekksoperatør. Denne pakken inkluderer ferdige maler for oppstartsmøte, utfylling av obligatoriske læretiltak, skjema for gjenomført praktisk trening, teoretisk eksamen, praktisk prøve og utstedelse av kompetansebevis. 

Dekksoperatør steg for steg pakken kan kjøpes på STQ Training Portal her: Dekksoperatør Modul P-2.6 (stqportal.no)

OBLIGATORISKE MODULER UNDERVEIS I OPPLÆRINGSPERIODEN

Følgende moduler er gjeldende i opplæringsmodul for dekksoperatører. Alle disse kursene kan du ta hos oss på STQ.

NORSOK R-003

Modul 1.1 og G11 Løfteredskap Modul 2.3

Riggerkurs Modul P-2.4 og P-4.4

Farlig Gods – IMDG

Pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere

Praktisk informasjoN

Overnatting
Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg.

Transport
STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.
For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, les her.

Avmelding – Avlysning – Betaling
Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
– Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt

 

Bedriftsinterne kurs
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.
– For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no

Finn ditt kurs

Vi tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for offshore, skipsfart, industri og bygg/anlegg.