Courses

Options
Image Course Description Price Created On Last Updated On categories_ID
Stillasbygger 2 - 5 meter inkl. fallsikring() Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter.   I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.  Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven. Innhold: Planlegging for montering eller endring av stillaser. Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser. Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander. Tillatte belastninger. Vindforankring. Kontroll av stillas. Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS). Fallsikring og arbeid i høyden Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas Godkjenninger og merking av stilas Krav til prosedyrer Kompetent person I krav til opplæring skal en dekke minimum 3 av følgende 7 typer stillas: 1. Rør og koblingsstillas (Obligatorisk) 2. Systemstillas (Obligatorisk) 3. Knektstillas (Valgfri) 4. Rullestillas (Valgfri) 5. Bukkestillas (Valgfri) 6. Trestillas (Valgfri) 7. Hengestillas (Valgfri) Forkunnskaper: Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart eller følge et av våre fallsikringskurs i forkant av kurset.  Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person. 1990.00 06/06/2017 13/09/2019 10
Stillasbruker inkludert fallsikring() Kurset er delt opp i leksjoner med tilhørende oppgaver som deltaker må lese og besvare. Etter at alle leksjoner er fullført må avsluttende prøve besvares. Det er 60 minutter til rådighet for besvarelse og 80% må være korrekt besvart for å bestå kurset. NB! På vær enkelt modul telles det ned tid til fullførelse. Du kan fortsatt lese etter at tiden har gått ut. Innhold: Ansvar, lover og forskrifter Uhell, ulykker og risikovurdering Stillastyper Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas Godkjenninger og merking av stilas Arbeid i høyden og sikkerhet Fallsikring Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas. Krav til forkunnskaper: Ingen krav Gyldighet: Ingen utløpsdato 0.00 12/07/2017 04/10/2019 10
Stillasbygger 5 - 9 Meter inkl. fallsikring() Stillaskurs 5-9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 9 meter. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.  Stillaskurset er et kvalitetssikret 30-timer langt teori/praksis kurs i stillasbygging. Innhold: Planlegging for montering eller endring av stillaser. Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser. Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander. Tillatte belastninger. Vindforankring. Kontroll av stillas. Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS). Fallsikring og arbeid i høyden Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas Godkjenninger og merking av stilas Krav til prosedyrer Kompetent person Forkunnskaper: Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart eller følge et av våre fallsikringskurs i forkant av kurset.  Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 15 timer praktisk opplæring av kompetent person. Ønsker du og ta din praksis hos oss, vi tilbyr dette for kr 3490,-  3490.00 29/08/2017 11/06/2019 10
Fallsikring() Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr. Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Selskapet skal sikre at det gis utstyrs spesifikk opplæring. Følgende forskrifter legges til grunn for opplæring og valg av fallsikringsutstyr: Utførelse av arbeid (best.nr. 703) Norsk olje og gass retningslinje 113 SfS sin anbefaling om Fallsikring og Redning 1990.00 30/08/2017 28/01/2020 13
FSE Industri - Lavspenning() Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).   Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg.  Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.   Følgende emner blir gjennomgått: Del 1 – FSE: forskriftenes gyldighet definisjoner ansvarsforhold planlegging arbeid på eller nær spenning satt anlegg arbeid på eller nær frakoblet anlegg strømgjennomgang sikkerhetsfilosofi beskyttelsestiltak krav til verneutstyr og instrukser forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.   Del 2 – Førstehjelp: skadestedsarbeid - varsling sirkulasjonssvikt strømskader bevisstløshet hjerte- lungeredning typiske skader ved høyspenning typiske skader ved lavspenning 625.00 08/09/2017 24/02/2020 17
FSE Skip Lav- og Høyspenning() FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset inneholder disse emnene: ●   Ansvar og konsekvenser av strømskader ●   Planlegging ●   Adgang ●   Arbeid på frakoblet anlegg ●   Arbeid nær ved spenningssatte deler ●   Arbeid under spenning ●   Ulykkesberedskap og melderutiner ●   Verneutstyr og måleinstrumenter ●   Tilsyn og lovbestemmelser ●   Teoretisk førstehjelp, strømskader Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene. Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lav-og høyspenning og deretter teoretisk førstehjelp. Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås. 1150.00 08/09/2017 11/06/2019 11
Båtførerkurs() I samarbeid med Trygg Sektor leverer vi Båtførerkurs på nett. Kurset inneholder følgende: - Kartforståelse - Navigasjon - Praktisk kartarbeid - Sjømannskap - Sjøveisregler - Førstehjelp Vårt nettkurs skal gi våre kurskandidater den ballasten og den teoretiske kunnskapen en skal inneha, for å kunne bestå båtførerprøven. Nettkurset tar for seg hele pensumet som er gitt av Sjøfartsdirektoratet, og er i seg selv være en fullverdig erstatning til et live-kurs. Båtførerbeviset er pålagt for alle som er født etter 1. januar 1980, som skal kjøre båt som er lenger enn 8 meter eller båter med mer en 25 hestekrefter. Personer født før 1980 anbefales også å ta kurset. Å ha bestått båtførerbeviset kan blant annet gi en reduksjon på din båtforsikring. Når du har fullført kurset, se egen instruksjon for hvordan du skal gå frem for å få avlagt Båtførerprøven! Når du har bestått eksamen, får du tilsendt båtførerbeviset i posten. Da kan du føre fritidsbåter opp til 15 meter. 499.00 05/12/2017 11/06/2019 4
FSE Skip Lavspenning() Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset inneholder disse emnene: ● Ansvar og konsekvenser av strømskader ● Planlegging ● Adgang ● Arbeid på frakoblet anlegg ● Arbeid nær ved spenningssatte deler ● Arbeid under spenning ● Ulykkesberedskap og melderutiner ● Verneutstyr og måleinstrumenter ● Tilsyn og lovbestemmelser ● Teoretisk førstehjelp, strømskader Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene. Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lavspenning og deretter teoretisk førstehjelp. Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås. 625.00 20/03/2018 11/06/2019 11
Stillasbruker(55234) Målsettingen med opplæringen ved stillasbruker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås. Kursinnhold: -Lover og forskrifter -Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring -Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling -Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler -Sikker bruk -Ulykker og farlige situasjoner -Brukerens kvalifikasjoner og ansvar 790.00 19/04/2018 06/02/2020 10
Verneombud Offshore() Dette kurset gir deg en forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass. Hvilken rolle, oppgave og ansvar arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har. Du vil få god kunnskap innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold Identifisere viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorer for å redusere og forebygge skader og ulykker Hvordan få et godt arbeidsmiljø med tanke på ergonomi, støy og inneklima og du vil få en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 2900.00 09/05/2018 11/06/2019 0
Verneombud Land() I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU. 2900.00 16/05/2018 25/06/2019 0
G11 Løfteredskap() Hovedhensikten med kurset er å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker å gi deg en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vårt stroppekurs ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av løfteredskap. Innhold: Lover og forskrifter Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr Konstruksjon og virkemåte Løfteredskap Kontroll og ettersyn Godshåndtering Arbeidsmiljø Farlig gods Avsluttende teoretisk prøve 4490.00 04/06/2018 26/02/2020 23
Farlig Verktøy() Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kursinnhold: – Oppbygging – Betjening – Brukeregenskaper – Bruksområder – Vedlikehold – Sikker bruk og sikkerhetsregler – Holdninger og motivasjon – Lover og forskrifter 500.00 04/12/2018 19/12/2018 0
Stillasbygger over 9 meter inkl. Fallsikring() Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 36-timer langt teori kurs i stillasbygging. 5990.00 09/01/2019 26/04/2019 12
Stillasbruker(55234-klone) Målsettingen med opplæringen ved stillasbruker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås. Kursinnhold: -Lover og forskrifter -Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring -Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling -Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler -Sikker bruk -Ulykker og farlige situasjoner -Brukerens kvalifikasjoner og ansvar 790.00 13/09/2019 04/10/2019 25
G5 Offshorekran re-trening() 23490.00 10/10/2019 10/10/2019 15
G11 Løfteredskap - Dokumentert() Hovedhensikten med kurset er å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker å gi deg en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vårt e-læringskurs i G11 Løfteredskap tilfredstiller krav iht. forskriftene. Innhold: Lover og forskrifter Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr Konstruksjon og virkemåte Løfteredskap Kontroll og ettersyn Godshåndtering Arbeidsmiljø Farlig gods Avsluttende teoretisk prøve Underveis i kurset vil du trenge løftetabeller for å svare på oppgaver - disse finner du under "filer" oppe i den mørkeblå menyen. 2490.00 24/02/2020 26/02/2020 23